برگزیده‌ها

تاریخ سخنرانی 16/07/1399 12:00:00 ق.ظمدت زمان22:24

روز اربعین: احرام از میقات عشق

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

کتاب مبانی اخلاق در آیات و روایات، جلد 2، مجلس 14