پرسش و پاسخ های مربوط به اراده و مشیت

تعداد: 1
پرسش: نظریه ملاصدرا

کد: 2129گروه: حکمت وفلسفه
با سلام خدمت استاد گرامی.

در خصوص گفتار ملاصدرا ((اراده الهی همان علم خداوند به نضام اصلح و احسن است))

اینگفتار درست میباشد یا خیر.لطفا بنابر صلاحدید توضیح داده شود.
هوالعلیم
مقصود از این کلام اینست که فاصله ای بین علم و اراده در ذات باری تعالی نمی باشد، گرچه این مسئله درباره ما چه
بسا اتفاق می افتد ، یعنی ممکن است علم به مطلبی داشته باشیم ولی نسبت به وقوع آن اقدامی نکنیم.
اما باید توجه داشت که نفس علم پروردگار به یک امری مساوی با نظام احسن است نه اینکه نظام احسن خارج از اراده و علم او باشد.