صوتهای مربوط به زن وشوهر

تعداد: 19مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به زن وشوهر

تعداد: 1
پرسش: کیفیت احترام زن و شوهر به یکدیگر

کد: 2076گروه: تربیتی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
شوهرم به من میگویند که نوع احترامی که زن به مرد میگذارد با احترامی که مرد به زن میگذارد باید فرق داشته باشد.ایشان میگویند من از این مکتب اینطور فهمیدم که مرد باید نسبت به زن در مرتبه بالاتری قرار داشته باشد همانطوری که پدر و مادر نسبت به فرزند در رتبه بالاتری قرار دارند چون از طرف خداوند شوهر نسبت به زن ولایت دارد و همچنین ایشان میگویند که زن باید علاوه بر احترام و اطاعت از شوهر، نسبت به او خضوع داشته باشد ولی مرد باید احترام بگذارد ولی خضوع لازم نیست.
1)آیا این مطلب صحیح است؟
2)آیا فقط زن باید خضوع داشته باشد؟
3)مرد در مرتبه بالاتر قرار دارد به چه معناست؟
4)خضوعی که مرد دارد با خضوع زن متفاوت است؟لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.متشکرم
هوالعلیم
ایشان اشتباه متوجه شده اند و مکتب عرفان این چنین برداشتی ارائه نمی دهد ولایت شوهر نسبت به زن دلیل بر علوّ مقام ومرتبۀ او نیست.بلی زن بیشتر باید جانب احترام را نسبت به همسر خود داشته باشد والبته این مسئله برای تصفیه وتزکیه نفس او مؤثرتر است.