پرسش و پاسخ های مربوط به حضرت مسلم

تعداد: 1
پرسش: نماز در مشاهد مشرفه

کد: 1852گروه: احکام

سلام .

1- برای کسیکه کمتر از ده روز در نجف و کوفه اقامت دارد، نماز چهار رکعتی واجب در حرم امام علی علیه السلام و در مسجد کوفه و در مسجد سهله شکسته است یا تمام؟

2- آیا قبر حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام داخل در مسجد کوفه است؟

3- نماز چهار رکعتی واجب در کنار قبر آنحضرت شکسته است یا تمام؟

4- محل شهادت امیرالمومنین علیه السلام در محراب اصلی مسجد کوفه است یا در محراب نافله؟

هو العلیم


1ـ فقط در مسجد کوفه نماز تمام است*.

2ـ قبر حضرت مسلم سلام اللَه علیه داخل مسجد نیست.

3ـ نمازهای مشاهد مشرفه همگی مستحب هستند نه واجب.

4ـ در محراب نافله.

___________________________________________________

* [البته در خصوص مسجد کوفه نظر ایشان سابقا اینطور بوده است ولی بعدا نظر ایشان به این صورت تغییر کرده است که تمام شهر کوفه نماز کامل است. جلسات شرح دعای ابوحمزه ثمالی 1436 جلسه 16 (محقق)]