مقالات مربوط به حضرت ابالفضل

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به حضرت ابالفضل

تعداد: 1
پرسش: مقام حضرت عباس و حضرت علی اکبر علیهم السلام

کد: 791گروه: تاریخ
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام. از نظر حضرت علامه طهرانی مقام حضرت عباس بالاتر بوده یا حضرت علی اکبر (از لحاظ حیثیت بقا)؟ چون که شما فرموده بودید که تکرار در تجلی محال است؟ نظر شما چیست آیا از روایات چیزی اثبات می شود؟ تشکر
هوالعلیم
ما در حدّی نیستیم که بخواهیم برای آن بزرگواران مقام و درجه تعیین کنیم! هر دوی آنها تالی تلو معصوم هستند و هر دو، دو ظهور متفاوت از صفات و اسماء کلیّۀ الهیّه می باشند. تازه اگر هم بدانیم کدام بالاتراند چه نفعی به حال ما دارد.