پرسش و پاسخ های مربوط به منصور حلاج

تعداد: 1
پرسش: خصوصیات منصور حلاج

کد: 2214گروه: اخلاق وعرفان
بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.1)منصور حلاج چگونه شخصیتی بود؟آیا اسرار هویدا کردنش اختیاری بود؟وقتی اسرار هویدا کرد از مقامش سقوط کرد؟به هلاکت افتاد؟لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.2)منظور ازحسین بن منصور حلاج همان منصور حلاج است؟باتشکر.
هوالعلیم
منصور حلّاج فردی بود که اسرار برای او منکشف می گشت ولی او حفظ ظاهر نمی نمود و صلاح را در افشا می دید و غفلت آن عدم وجود استاد و مربّی برای او بود و بدین لحاظ مورد خشم و نفرت مردم قرار گرفت.