پرسش و پاسخ های مربوط به سلمان رشدی

تعداد: 1
پرسش: نحوه برخورد با افرادی که به مقدسات توهین می کنند

کد: 1960گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
حضرت آیة اللَه تهرانی . سلام علیکم
همانطور که می دانید یک کشیش مسیحی در کشور آمریکا اقدام به آتش زدن قرآن کرده است. او با این کار خود به اسلام و پیامبراسلام توهین و جسارت وقیحانه ای نموده است. نظر حضرتعالی درباره این اقدامات چیست و وظیفه مسلمانان دنیا و شیعیان چه می باشد؟ آیا صرف اعتراض و تظاهرات کافی است؟ آیا آن شخص مهدور الدم می باشد؟

هوالعلیم.


بسیار بعید، بلکه غیر محتمل است که او این کار را از پیش خود انجام داده باشد و در این صورت باید با هوشیاری و زیرکی به نحوی عمل نمود که در راستای منویّات شیطانی و تحقق آمال دنیوی آنها گام برنداریم. چنانچه همین مسئله در مورد سلمان رشدی هم اتفاق افتاد.