پرسش و پاسخ های مربوط به مرحوم میرجهانی

تعداد: 1
پرسش: نحوه برخورد با مدعیان ظهور امام زمان

کد: 2229گروه: اعتقادات
محضر استاد سید محسن تهرانی با سلام و احترام در یکی از سخنرانیهای شرح حدیث شریف بصری بنده فکر می کنم جنابعالی به طور غیر مستقیم فعالیت های علامه میر جهانی را زیر سؤال بردید خصوصا در خصوص داشتن علم کیمیا و تهیه کتاب نوائب الدهور در این خصوص بنده خواهان شنیدن نظرات جنابعالی هستم.
هو العالم
بنده چنانچه مستحضرید از شخص خاصّی اسم نبردم و معمولاً اسم نمی برم نظیر این افراد بسیار هستند انسان همیشه باید از مطلب به مطلوب برسد و بدنبال این نباشد که مصداق چه کسی و چه موردی هست، دنبال این مسئله رفتن چندان برای انسان نیست. بزرگان و اولیای الهی همیشه آن قسم اوّل را توصیه و ترغیب می فرمودند. تعیین مصداق و مشخّص کردن فرد خاص بطور کلّی صحیح نیست. بلی آنچه در سخنرانی راجع به اخبار افرادی درباره ظهور حضرت ولیعصر أرواحنا فداه و تاریخ آن و علامات آن شنیده اید همه صحیح و منطبق با واقع است و این بنده فقط اشاراتی به بعضی از سخنان داشته ام و همه مطالب را نگفتم، انسان باید از این مطالب راه خود را پیدا کند و صراط مستقیم و منهج و ممشای مکتب اهل بیت علیهم السّلام را باز شناسد و از بین راه های مختلف و مکاتب گوناگون آنرا که مرضی و مختار اولیاء الهی و عرفاء باللَه است انتخاب کند. انشاءاللَه موفق باشید.