پرسش و پاسخ های مربوط به شهیدآوینی

تعداد: 1
پرسش: نقد کلام مرتضی اوینی

کد: 2264گروه: اجتماعی
سلام علیکم. یکی از اشخاص بلندپایه مسئول، از قول مرتضی آوینی نقل کرد که او گفته بوده است کسانی که در جبهه و جنگ شهید می شوند به راههای آسمان آشناترند تا راههای زمین!!! ما این کلام را درباره امیرالمومنین علیه السلام داریم که آنحضرت آنرا درباره خود فرموده بودند. آیا افراد دیگری می توانند اینگونه باشند؟
هوالعلیم
انسان باید مواظب گفتار خویش باشد و کلام را مسئولانه اداء کند و تابع عواطف و احساسات خویش نباشد.