پرسش و پاسخ های مربوط به عایشه

تعداد: 1
پرسش: تبیین رابطه با اهل سنت

کد: 1963گروه: اجتماعی
با سلام
لطفا نظر خود را درمورد چگونگی رابطه با اهل سنت بفرمایید.ایا جنابعالی مسئله تقریب مذاهب را تایید میفرمایید واز نظر شما وحدت میان مسلمین در کنار امر مهم تبلیغ برای مذهب شیعه چگونه محقق خواهد شد وکدامیک دارای اولویت است؟آیا فتوای اخیر مقام معظم رهبری در خصوص حرمت توهین به عایشه را برای ایجاد وحدت مفید وضروری میدانید یا خیر؟

هو العلیم

1ـ اشکالی ندارد و باید ارتباط وثیق با برادران عامّه بر اساس موازین مشترک انجام شود ولی از مبانی اصیل به هیچ وجه کناره گیری نکرد.
2ـ باید بین سبّ و لعن به عایشه که موجب تحریک و مقابله اهل سنّت خواهد شد و بیان عداوت ها و انحراف ها و دشمنی او با رسول خدا و خاندان عصمت و توطئه های او فرق گذاشت.