پرسش و پاسخ های مربوط به ملاصدرا

تعداد: 1
پرسش: محی الدین عربی کیست

کد: 2088گروه: شبهات وپاسخ‌ها
با سلام و قبولی طاعات
تا آنجایی که من کتب علامه تهرانی (ره) را مطالعه نموده بودم شخصیت محیی الدین عربی به نظرم یک شخصیت مثبت بوده اگر اشتباه نکنم.
اخیراَ با سایت و مباحثی در سایت ...... درباره این که او یک کابالیست و نفوذی ماسونها در جهان اسلام بوده است برخورده ام می خواستم این موضوع را برایم روشن کنید که نظر علامه و .. در این باره چیست محیی الدین که بود؟
با تشکر
هوالعلیم
به نظر می رسد نویسندۀ این سایت و مقاله ، خود از این دست افراد بوده باشد. اگر سازمانی تأسیس شود و شخصی مانند محیی الدین را بپروراند و وارد جهان اسلام کند باید بر آن سازمان تربیت هزاران آفرین گفت و از زحمات آن قدردانی کرد و به تربیت چنین فرهیختگانی تشویق نمود.
محیی الدین عربی فخر عالم اسلام و تشیّع است و مانند او تا کنون کسی نیامده است جائی که مفاخر عالم علم و معرفت همچون ملّاصدرای شیرازی و شیخ بهاء الدین عاملی و علّامه طباطبائی و علّامه طهرانی رضوان اللَه علیهم اجمعین در مقابل دریای وسیع معرفت و دانش او تعظیم و تجلیل می کنند امثال این نابخردان را نسزد که دست به چنین ترّهاتی یازند و بیش از پیش متاع ورشکسته و به زباله افتادۀ جهل و عناد خویش را به رخ افراد کشند.