پرسش و پاسخ های مربوط به امام عسکری

تعداد: 1
پرسش: نیت فردی که برای چندمین بار به حج مشرف می شود ایا امام عسگری به حج رفته بودند

کد: 1167گروه: احکام
سلام عليكم كسي كه براي چندمين بار به حج مشرّف ميشود چه نيتّي بايد بكند؟ نيّت حجة الاسلام يا استحبابي يا غيره؟ آيا امام هادي و امام حسن عسگري عليهما السلام به حج رفته بودند؟
هوالعلیم
قطعاً نیّت حجة الاسلام نباید بکند بلکه استحبابی است و امّا دربارۀ تشرّف به حج نسبت به دو امام معصوم علیهما السّلام باید عرض کرد که امام هادی سالها در مدینه بودند و مسئله درباره امام عسگری است که تشرّف ایشان را برخی منتفی می دانند ولی از نظر حقیر این فرض صحیح نمی باشد. زیرا با وجود استطاعتی که توضیح مفصّل آن را در مباحث حج داده ایم قطعاً امام عسگری علیهما السّلام باید به حج مشرّف شده باشند.