پرسش و پاسخ های مربوط به سلمان فارسی

تعداد: 2
پرسش: یاران واقعی امیر المومنین علیه السلام در جنگ احد

کد: 2141گروه: شبهات وپاسخ‌ها
بسم اللَه الرحمن الرحیم
السلام علیکم ورحمه اللَه ؛ امام علی علیه السلام می فرمایند در روز جنگ احد همه فرار کردند و تنها من از رسول خدا دفاع می کردم. آیا سلمان و ابوذر و مقداد و سایر اصحاب امیرالمومنین هم فرار کرده اند؟
هوالعلیم
درجنگ احد هنوز مسلمان و بسیاری دیگر از صحابه خدمت پیامبر صلی اللَه علیه وآله وسلم نرسیده بودند. و طبق نقل تاریخ فقط هشتنفر یا دوازده نفر در میدان باقی ماندند.و تنها کسی که از رسول خدا صلی اللَه علیه و آله و سلم یک لحظه جدا نگشت و مثل پروانه به دور آن حضرت می گردید امیرالمؤمنین علیه السلام بودند.
پرسش: حضرت سلمان با اذن وارد منزل حضرت زهرا علیها السلام می شدند

کد: 2035گروه: تاریخ
هو الحق سلام علیکم، می خواستم بدانم چرا حضرت سلمان بدون اذن وارد منزل حضرت زهرا علیها سلام می شدند؟
هوالعلیم
این مسأله صحیح نیست. اذن ورود شرط اول و اساسی ارتباط با افراد است،حتی رسول خدا نیز هر وقت به منزل دخترشان تشریف می آوردند با اطلاع و اجازۀ ورود بوده است.بله در مورد جناب سلمان اینطور گفته اند که هر وقت مایل بود می توانست به منزل حضرت فاطمه سلام اللَه علیها مشرّف گردد.