صوتهای مربوط به امام کاظم

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به امام کاظم

تعداد: 2
پرسش: تحلیل عملکرد هشام بن حکم در قبال امام صادق و امام کاظم علیهما السلام

کد: 185گروه: اعتقادات
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
با توجه به تعريف هاي امام صادق عليه السلام از هشام بن حكم و با توجه به خون دل خوردن هاي امام كاظم عليه السلام از دست او، وضعيت او چگونه ميباشد؟ آيا رابطه اش با امامت خراب و دچار استكبار و منيت و خودمحوري و عاقبتش به شر شد؟باتشکر.
هوالعلیم
البته شکی نیست که هشام از شیعیان بوده است و خود را فدای ولایت امام علیه السلام میکرده و میپنداشته، ولی از این نکته غافل بوده است که آنچه مورد رضای الهی و قبول او است، عبودیت است نه خود سلیقگی . بنده تا جایی در پیشگاه پروردگار مقبول است که گوش به فرمان او باشد. بگوید برخیز، برخیزد، امر کند بنشین، بنشیند. از پیش خود کم و زیاد نکند و کاسهی داغتر از آش نباشد. بنا بر این گرچه کار او مخالف رضای معصوم علیه السلام بود، ولی از آنجا که حسن نیت داشته است، انشاءاللَه مورد رحمت و شفاعت آنها قرار خواهد گرفت.
پرسش: توضیح فرمایش امام موسی کاظم علیه السلام

کد: 96گروه: حدیث ودعاء
بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم.تقاضا مندم درباره اينفقره از دعاي شريف امام موسي كاظم عليه السلام .توضيح بفرماييد اللَهم اني اطعتك في احب الاشياءاليك و هو توحيد و لم اعصك في ابغض الاشياءاليك و هو الكفر فاغفر لي ما بينهما يا من اليه مفري امني مما فزعت منه اليك...به خصوص قسمت (في ما بينهما)
هوالعلیم
یعنی در مراتب مختلف شرک مرا مورد عفو خود قرار ده، زیرا هنوز به مرتبهی توحید نرسیدهام.