پرسش و پاسخ های مربوط به حکومت اسلامی

تعداد: 3
پرسش: استفسار رای

کد: 1964گروه: اجتماعی
سلام علیکم. میخواستم نظر جنابعالی را در مورد حکومت اسلامی و شرایط حاکم کشور اسلامی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام بدانم و همچنین نظر حضرت علامه رحمه اللَه علیه در این مورد را (در صورت اختلاف نظر جنابعالی با حضرتشان) ؟

هوالعلیم

به کتاب جلد سوم اسرار ملکوت و نیز کتاب اجتهاد و تقلید مرحوم والد رضوان اللَه علیه توجّه بفرمائید.

پرسش: برپایی نماز جمعه

کد: 1887گروه: احکام
سلام علیکم ، آیا در صورت نداشتن شرایط نماز جمعه در شهرمان، ما بین خودمان می توانیم نماز جمعه برگزار کنیم؟

هوالعلیم

اگر نماز جمعه از طرف حکومت اسلام در شهری برگزار شود جائز نیست افراد دیگری اقامه نماز جمعه کنند .بلی اگر در شهر یا قریه ای نماز جمعه نباشد واجب است افراد خود اقامه کنند.

پرسش: شرکت در نماز جمعه

کد: 1792گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم.سؤال حقیر از استاد گرامی اینست نمازهای جمعه امروزه که بدین صورت برگزار می گردد آیا جایز است که شرکت نمائیم؟

هوالعلیم

نماز جمعه واجب عینی و تعیینی است و در هر زمان چه زمان ائمه علیهم السلام و چه زمان غیبت حضرت ولیعصر ارواحنا فداه چه در حکومت اسلامی و چه در غیر حکومت اسلامی مثل نماز ظهر واجب است البته در صورتی که شرائط وجوب آن مهیا شود. و ما این مسئله را در ضمن تنظیم رسالۀ صلوة جمعه مرحوم والد رضوان اللَه علیه اثبات نمودیم.
و اما مطالب خلاف انتظاری که چه بسا از برخی از اقامه کنندگان و متصدیان امر مشاهده می شود، باید طبق تکلیف شرعی به سمع ولی فقیه و حاکماسلام برسانند و او در این موارد باید تصمیم بگیرد. انسان از پیش خود نمی تواند با طرح مسائلی فتنه انگیز موجب تشویش اذهان و سلب اعتماد امّت اسلامی شود.