پرسش و پاسخ های مربوط به همخوانی مرد و زن

تعداد: 1
پرسش: کیفیت سرور و حزن در مجالس اهل بیت علیهم السلام

کد: 2164گروه: آداب مجالس
كف زدن در مواليد ائمه علیهم السلام كه بصورت فايل هاي صوتي موجود است چه حكمي دارد
در فايلهاي صوتي همخواني مرد و زن چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
همخوانی مرد و زن حرام است. و کف زدن در موالید معصومین علیهم السلام مناسب نیست . چند سال پیش بنده در مجلسی مدعوّ بودم که بسیاری از علماء نیز حضور داشتند . صحبت از سرور و حزن مؤمنین در مراسم اعیاد و شهادات ائمه علیهم السلام به میان آمد، یکی از علماء که به رحمت خدا رفته است می گفت : باید در مراسم حزن امام علیه السلام ضجّه زد و در مراسم فرح و سرور آنها رقصید. بنده به ایشان عرض کردم شادی و سرور لزوماً مساوی با رقص و پایکوبی نیست بلکه این امر بسیار قبیح است و خود حضرات معصومین علیهم السلام قطعاً راضی به این مسئله نیستند و نیز ابراز تألم و ناراحتی مساوی با ضجّه و فریاد نیست ،و آنچه که در روایات و سیره ائمه علیهم السلام وارد است غیر از این می باشد.