کتابهای مربوط به حقیقت ولایت

تعداد: 6

سخنرانیهای مربوط به حقیقت ولایت

تعداد: 1

صوتهای مربوط به حقیقت ولایت

تعداد: 41مشاهده بیشتر...

ویدئوهای مربوط به حقیقت ولایت

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به حقیقت ولایت

تعداد: 3
پرسش: معنای ولایت

کد: 2104گروه: اخلاق وعرفان
از محضر آقای طهرانی سؤال دارم و آن اینکه معنی و مفهوم ولایت داشتن چیست؟ ولایت خود را زیاد کردن یعنی چه؟ اصلا می شود زیاد کرد یا اینکه روز ازل به هرکس مقدار معینی داده اند؟ و کاریش نمی توان کرد. من الان که فهمیده ام ولایت اصل و لب و سر عالم است می خواهم ولایت امیرالمومنین علیه السلام را در قلب خودم زیاد کنم. چه کنم؟
هوالعلیم
شما را توصیه می کنم جلد اول امام شناسی مرحوم والد قدس سره را مطالعه بفرمائید.
و اما مجملاً،ولایت یعنی سیطره و هیمنه فردی بر فرد دیگر .زیاد کردن ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام به عمل به دستورات ایشان و تمرد نکردن از مبانی آن حضرت است.
پرسش: معنای واحدیت در جمعیت و نقطه وحدت بین قوس صعود و نزول

کد: 2103گروه: اخلاق وعرفان
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت حضرت آیت اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی ، سؤالاتی از خدمت شما داشتم ، می خواستم بفرمایید:
1 معنی "واحدیت جمع" ، که در لسان عرفا است چیست؟ آیا به نفس مقدّس امام علیه السلام (حقیقت محمدیه صلی اللَه علیه و آله و سلم) اشاره دارد که کانون توحید و ولایت است و مُظهر کلّ عوالم وجود است و خود مَظهر ذات و اسماء و صفات الهی به نحو اتم است؟لطفا در این مورد توضیح بفرمایید.
2 لطفا در مورد عبارتی که مرحوم محی الدین ابن عربی رحمة اللَه علیه و شارحان کتب وی و متتبعان مکتب وی از عرفا باللَه در مورد انسان کامل و انسان العین و العین الانسان با عنوان "نقطة‌ الوحدة‌ بين‌ قوسي‌ الاحديّة‌ والواحديّة‌"بیان کرده اند توضیح بفرمایید.
3 آیا اگر مظهری برای اسم مقدس "اللَه" و "احد" و کلمه مبارکه "هو" در عالم وجود بخواهیم بیابیم همان حقیقت و سرّ امام معصوم و همان نفس مقدّس اوست ؟ لطفا در این موارد و ارتباط ظهور خداوندگاری خدا از دریچۀ نفوس مقدّس ائمه طاهرین صلوات اللَه علیهم اجمعین در کل عوالم وجود توضیح بفرمایید.
با تشکر از حضرتعالی و پوزش از طولانی شدن سؤالات یا علی مدد
هوالعلیم
مقام واحدیّت در جمعیّت و نقطه وحدت بین قوسین نزول و صعود که همان ظهور کثرات است همه اینها نفس ولایت است که موجب بروز اراده کلیّه در مرایا و قوالب امکانیه جزئیّه می گردد و اوّلین مرتبه خروج حقیقت بسیطه احدیّت در عالم اعیان است.
پرسش: معنای همطرازی حضرت حق با امیرالمومنین علیه السلام

کد: 2096گروه: اخلاق وعرفان
بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم
با توجه به مطالب صفحات 19 و24 از کتاب امام شناسی جلد 7
منظور از اینکه امیرالمومنین علیه السلام با ذات اقدس حضرت حق همردیف و همطراز قرار گرفت چیست و ارتباط این مطلب با صفحه 82 امام شناسی جلد 5 چیست؟
اگر کسی به مقام نا در اسم اللَه و یا هو برسد چون اللَه اسم جامع جمیع صفات حق است بنابراین مظهر هر صفت و اسمی می گردد. متشکرم
هوالعلیم
ولایت حضرت حقّ که به نحو تکوین همان تجلّی ذات بر قوالب امکانیه است و موجب پیدایش و استمرار حیات اشیاء در نفس حضرات معصومین علیهم السلام جاری و ساری است و این جریان و ظهور نه به معنای تفویض بلکه ظهور آن است که در این صورت دو ولایت دیگر معنا ندارد بلکه یک ولایت است که ظهور آن متفاوت است مانند ارادۀ انسان که نسبت به تمامی دست و یا ساعد و یا کف و انگشتان یکی است و تعدّد بر نمی دارد . بنابراین ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام عین ولایت پروردگار است نه در ردیف آن ولایت که موجب تعدّد در ولایت گردد. لذا در قرآن اسم آن حضرت البته نه به طور مشخصی در ردیف اسم پروردگار و رسول خدا قرار گرفته است .
2 فنای در اسم اللَه به معنای حیازتهمه اسماء و صفات است و این مرتبه با فناء ذاتی در اسم هوحاصل می شود .