پرسش و پاسخ های مربوط به صهیونیست

تعداد: 2
پرسش: خرید و فروش کالاهای اسرائیلی

کد: 1987گروه: اجتماعی
آیا خرید و فروش و مصرف کالاهایی که امروزه در اطراف و اکناف تبلیغ میکنند که شرکتهای سازنده ی آنها اسرائیلی است یا صهیونیست ها در آن دست دارند حرام است؟

هوالعلیم


اعانت و کمک به ظالم در صورتی که موجب ازدیاد ظلم و تعدّی او گردد حرام است و دراین مورد فرقی بین دولتها و گروه ها و افراد نمی باشد. ظلم حرام است از هر که می خواهد باشد و دفع آن واجب است از هر که می خواهد باشد و نیز مساعدت و یاری به ظالم نیز بر همین منوال حرام می باشد.
امروزه دولتهای زورگو و ظالم در سراسر دنیا همه و همه یک جهت و یک هدف را تعقیب می کنند و آن استیلاء و سیطره بر منابع حیاتی بشر و استثمار آنان و از بین بردن استعدادات و زمینه های ترقّی و تکامل در سایر کشورها و ملل مستضعف است.
تعدّی و تجاوزی که از جانب حکومت کفر بعث بر ملّت مظلوم ایران گذشت با اسلحه و معدّات کدام کشور بود؟
آیا از بین این دول متعدّی دنیا دولتی می تواند مدّعی شود که کارخانجات اسلحه سازی خود را در خدمت احیاء عدالت و محو ظلم و تعدّی به کار گرفته است؟
متاسفانه اغلب قریب به اتّفاق شرکت ها و موسسه ها و دوائری که در دنیا زمام اقتصاد و اداره زندگی بشر را در دست گرفته اند، گر چه ظاهراً خود را بدور از عرصۀ سیاست و سلطه می نمایانند ولی بالمآل در خدمت و کمک به نیروهای سلطه گر خواهند بود. و همانطور که گفته شد فرقی بین کشور و نظامی ظالم با نظام و کشور ظالم دیگر نمی باشد.حال چه آن نظام،نظام صهیونیستی باشد یا نباشد، ظلم ،ظلم است و ظالم ،ظالم چه نظام یهود باشد یا نصرانیت و یا غیره.
در مکتب اسلام خارجی به فرد و کشوری گفته می شود که متدیّن به دین اسلام نمی باشد گرچه در نزدیکی و مجاورت کشور اسلامی قرار گرفته باشد.و داخلی به فرد مسلمان و یا کشور مسلمانی گفته می شود که افراد آنرا جامعه اسلامی تشکیل داده است. گرچه در اقصی نقاط دنیا و با فاصله طولانی با کشورهای اسلامی قرار گرفته است.
و بنابراین هر کشور و سازمانی که قصد تعرض و قتل و نهب یکی از کشورهای اسلامی یا جامعه اسلامی را داشته باشد خواه از یهود باشد یا غیره بر مسلمین واجب است که از کمک و مساعدت به او در امور سیاسی و اقتصادی خودداری ورزند. و ایجاد ارتباط با آن کشور حرام می باشد،مگر اینکه از رفتار خود دست بردارد.
و اما اینکه امروزه نبض امور اقتصادی در دنیا بدست یهود افتاده است شکی در آن نیست و مسلمانان به هر وسیله و طریقی باید خود را از قید و بند نقشه های شیطانی آنان برهانند و چاره ای بیندیشند که همگام و بلکه جلوتر از تکنیک و تکنولوژی روز بتوانند روی پای خود بایستند و خود را از سلطه و سیطره سیاسی و اقتصادی یهود و غیر یهود نجات دهند ولی تا آن زمان استفاده از اموری که امروزه گذران زندگی بشر و روابط بین الملل ضرورت استفاده از آنرا احساس می کند ،به جهت عدم ورود در عسر و حرج اشکالی در بکارگیری آنها نمی باشد. از قبیل داروها و صنایع و غیره و...

پرسش: خرید از حمایت گران اسرائیل

کد: 1980گروه: اجتماعی
با عرض سلام خدمت جناب محترم آيت اللَه سيد محمد محسن حسينى طهرانى ميخواستم از محضر ايشان ببرسم آيا خريد از شركتهايى كه گفته ميشود به اسرائيل كمك ميكنند( نه اين كه صرفا اسرائيلى باشند) حرام است؟ با توجه به اين كه بنده در ايران زندگى نميكنم و بسيارى از مهمترين شركتهاى غذايى، پوشاك، خدماتى و غيره در اين ليست قرار ميگيرند اگر قرار باشد كه از اين مكانها خريد نكنيم بسيار در حرج خواهيم افتاد و زندگى بر ما سخت خواهد شد چون كشورى كه در آن زندگى ميكنيم كه خود مستقلا چيزى ندارد و اينكه بسيارى چيزها فعلا حرام است و ما اگر بخواهيم چيزهاى حلال را هم به صرف اينكه از اسرائيل حمايت ميكنند حرام كنيم كلا از متن اصلى زندگى عقب رفته و در حاشيه خواهيم ماند. حضرتعالى در اين مورد جه حكم ميفرماييد؟

هوالعیم


در صورت ضرورت ایرادی ندارد.