موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به نماز قضای میت

تعداد: 1
پرسش: انجام نماز قضاء میت

کد: 1916گروه: احکام
با سلام
می خواستم بپرسم اگر قضای نمازهای مرده ای را که در زندگی اش نماز نمی خوانده است را بخوانیم آیا ثوابش به وی خواهد رسید؟

هوالعلیم.

البته که بی اثر نخواهد بود.