پرسش و پاسخ های مربوط به سعادت فرزند

تعداد: 1
پرسش: نماز جهت سعادت فرزند

کد: 1841گروه: احکام
سلام عليكم، در مكارم الاخلاق طبرسي است كه پيامبر اسلام صلي اللَه عليه و آله مي فرمايد، هركس اين نماز را بخواند من سعادت فرزندش را تضمين مي كنم و آن نماز چهار ركعتي است كه مثلاً در ركعت اول بعد از حمد آيه 128 سوره بقره ده مرتبه بايد خوانده شود و در ركعت دوم سوره هاي ديگر و اين نماز مانند نماز ظهر به صورت چهار ركعتي خوانده مي شود،‌ در حاليكه نمازهاي مستحبي بايستي دو ركعتي باشد. در صورت امكان توضيح فرماييد.

هوالعلیم


مطلب همین است.