پرسش و پاسخ های مربوط به مصلحت و مفسده

تعداد: 2
پرسش: استناد به مصلحت در برخی احکام و سقط جنین

کد: 2208گروه: فقه، اصول فقه
با سلام
آیا در فقه شیعه میتوان برای برخی مسائل مستحدثه مانند مشکلات مربوط به پیوند اعضا و یا توجیه سقط جنین هایی که از طریق زنای به عنف باردار می شوند به عنوان مصلحت تمسک جست یا خیر؟ سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف با استناد به مصلحت کودک و مادر آن مجاز است؟ راه حل دین اسلام نسبت به این قبیل مسائل چیست؟ با تشکر التماس دعا
هوالعلیم
برای جمیع مسائل جه مستحدثه و چه غیر مستحدثه و چه غیر آن از ناحیه پروردگار حکم شرعی وجود دارد اما نکته در تشخیص مصداق دقیق مورد است و چنانچه در موضوع از جهات مختلف ارزیابی صحیح انجام پذیرفت، قطعا حکم منطبق بر آن نیز وجود خواهد داشت چنانچه در مثال ذکر شده این چنین است.
پرسش: شرایط امر به معروف و نهی از منکر

کد: 1957گروه: اجتماعی
سلام علیکم با ارزوی قبولی طاعات و عبادات شما
میخواستم بپرسم که اگر کسی اشتباهی از وی سر میزند ما تا یه حد و میزانی میتوانیم نصیحت یا راه ... نشان دهیم ؟
اگر پس از اینکه وی دچار گناه شده ما هم در گناه وی شریک هستیم ؟

هوالعلیم

باید لحاظ شرائط و مصلحت فرد را در امر به معروف و نهی از منکر نمود.