پرسش و پاسخ های مربوط به ترشحات

تعداد: 2
پرسش: وسواس شک

کد: 1933گروه: احکام
1 آیا مایع بی رنگی که از اندام تناسلی مرد خارج میشود وضو را باطل می کند؟ آیا غسل جنابت واجب می شود؟ ورود به مسجد اشکال دارد؟
2 دچار وسواس شده ام چکار کنم؟ مثلا موقع وضو صورت را می شویم ولی احساس می کنم یک جایی از صورت آب نخورده؟یا هنگام غسل هم همینطور؟ راهنمایی کنید.
3 در موقع وضو ابتدا باید با دست چپ دست راست را شست و یا با دست راست دست چپ را ؟ در تمیم چطور است؟
4 برای رهایی از وسوسه های شیطان باید چکار کرد؟؟ یک دعای کوتاه به من یاد دهید؟؟

هوالعلیم

1 خیر

2 توجّه نکنید.

3 اوّل با دست چپ دست راست شسته می شود.

4 توکّل بر خدا را هیچگاه از یاد نبرید احتیاجی به دعا نیست.

پرسش: وسواس

کد: 1931گروه: احکام
سلام من جراحی هموروئید داشته ام و حالا روزانه ترشحاتی دارم که جهت جلوگیری از پخش شدن مقداری پنبه در محل میگذارم وضعیت من در بجا آوردن مستحبات و واجبات با شک و شبهه و همچنین وسواسی به گونه ای است که در مجالس و نماز جماعت شرکت نمی کنم و نماز را سریع میخوانم لطفاً چگونه با این مشکل مواجه شوم.

هوالعلیم

نیازی به وسواس در این امور نیست.