پرسش و پاسخ های مربوط به رفق و مدارا

تعداد: 1
پرسش: برخوردهای تند مرد با خانواده

کد: 2004گروه: تربیتی
سلام علیکم
دختری دارم که تا یک ماه دیگر نه سال تمام می شود هم خودم هم همسرم طبق نظر شما سنّ تکلیف را سیزده سالگی می دانیم. همسرم برای اینکه دخترم عادت به نماز خواندن کند از حالا سخت گیری می کند و برخوردهای تند دارد، چه با من و چه با دخترم. در این زمانه که هزار و یک نیرنگ به کار می رود تا بچه ها از دین بیزار شوند بنده خیلی نگرانم که با این رفتار ها فقط او را مجبور کنیم جلوی ما نماز به زور بخواند! شما را به ساحت مقدّس حضرت مهدی عجّل اللَه فرجه الشّریف قسم می دهم کمکم کنید تا در این امر تربیت مهم موفق عمل کنیم . با تشکر از اینکه وقت عزیزتان را در اختیار بنده گذاشتید!

هوالعلیم

باید با رفق و مدارا عمل نمود.