پرسش و پاسخ های مربوط به چشم بستن

تعداد: 1
پرسش: حکم بستن چشمها در نماز

کد: 1765گروه: احکام
با سلام و احترام محضر استاد عزیز : بنده با توجه به دستور هنگام نماز مهر را نگاه میکنم. اما به دلیل باز بودن چشمها حواس من منحرف شده و نمی توانم تمرکز لازم را به دست بیاورم. بارها سعی نموده ولی وقتی چشمهایم را می بندم بسیار بیشتر و بهتر تمرکز کرده و از نماز لذت میبرم. با توجه به این شرایط آیا میشود چشمها را به طور کامل بست؟ متشکرم

هوالعلیم

چشم ها باید باز باشد.