موضوعات مرتبط

دین

پرسش و پاسخ های مربوط به تبلیغ دین

تعداد: 1
پرسش: تبلیغ

کد: 2242گروه: اجتماعی
با سلام. آیا به تبلیغ رفتن طلبه ها درست است؟ اگر طلبه ای مطلبی را به اشتباه بیان کند و افرادی تا آخر عمر یا مدتی بر اساس این بیان در گمراهی باشند و اشتباه عمل کنند یا به چیزی معتقد شوند که خلاف واقع است آیا این امر زیانی نخواهد داشت؟ آیا خداوند نمیتواند بر این اساس در آخرت او را مورد مواخذه قرار دهد که چرا تو افراد را گمراه کردی مگر من گفتم که تبلیغ دین مرا بکنی؟ و اصولا بر چه مبنایی است که طلبه ها در مقام تبلیغ دین برآمده اند مگر خدا چنین مطلبی را از کسی خواسته است که فرد بیاید و با تحصیل علوم مذهبی در مقام بیان دین و دفاع از دین خدا قرار گیرد؟ آیا این وظیفه ائمه علیهم السلام نیست؟ با توجه به اینکه طرز بیان افرادی که تبلیغ میکنند ظهور در این مطلب به این شکل دارد که در مقام فرد آگاه و مبلغ و مدافع دین خدا هستند و مردم آنها را نماینده دین میدانند و این مطلب تبعات دیگری نیز دارد که مشاهده میشود از جمله اینکه اگر از هر کدام از این افراد اشتباهاتی سربزند مردم این را به حساب دینی که تبلیغ میکند و از آن دفاع میکند میگذارند و چه بسا افراد بسیاری از همین طریق از دین خدا نا امید شده اند و میگویند اگر این است دینی که شما تبلیغ میکنید به درد خودتان میخورد. و آیا اگر مسئله به این شکل بود که ظهور در این مقام نداشت و اگر کسی سؤالی داشت خود به دنبال پرسش آن می آمد تا جواب بگیرد از باب رجوع جاهل به عالم و فرد فقط در مقام اینکه اطلاعاتی دارد که ارائه میدهد بود بهتر نبود؟
هوالعلیم
پاسخ داده شده است.