پرسش و پاسخ های مربوط به ذکر و ورد

تعداد: 1
پرسش: انجام دستورات کتاب مطلع انوار جهت افزایش حافظه

کد: 2256گروه: متفرقه
سلام علیکم . با توجه به اینکه در کتاب مطلع انوار آمده که حضرت حداد دستوراتی را برای افزایش علم و حافظه به مرحوم علامه دادند آیا ما نیز می توانیم این دستورات را انجام دهیم یا خیر ؟ متشکرم
هوالعلیم
آری