پرسش و پاسخ های مربوط به وقف

تعداد: 5
پرسش: وقف مبل برای مسجد

کد: 1942گروه: احکام
با سلام فردی 60 عدد مبل برای مسجد شهر ما وقف کرده است که دور تا دور مسجد را پوشانده است. آیا این وقف درست است؟
حکم مبله کردن مسجد چیست؟ وظیفه ما در قبال این کار چیست؟ چون وقتی عده ای با این کار مخالفت کردند هیئت امناء مسجد در جواب، نامۀ تأیید این کار با امضای رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان را به دیوار نصب کردند.

هوالعلیم


خیر درست نیست و باید مبل ها را برداشت و آنها را فروخت و صرف سایر مخارج مسجد کرد.

پرسش: وقف مال مشاع

کد: 1941گروه: احکام
اگر زمينى چند وارث داشته باشد و يکى از ورّاث که در قيد حيات نمى‌باشد بدون اجازه بقيه ورّاث آن ملک را وقف نموده باشد حکم اين وقف چه مى‌باشد؟

هوالعلیم

وقف ملک مشاع توسط یکی از صاحبان ملک جایز است ولی باید ملک تقسیم شود و سهم آن شخص معیّن گردد.

پرسش: مسجد

کد: 1940گروه: احکام
سلام علیکم، سرویس بهداشتی مسجدی که نمی دانیم وقف است یا خیر، می توان در آن وضو گرفت ولی در مسجد آن نماز نخواند؟

هوالعلیم

اشکال ندارد.

پرسش: تغییر کاربری موقوفات

کد: 1939گروه: احکام
محضر مبارک حضرت آیت اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی (حفظه اللَه)
با عرض سلام و ارادت
در شهر گرمه زمین های زیادی اعم از زراعتی و غیر زراعتی وجود دارد که وقف اولاد می باشد. حال در اثر گذشت زمان و تغییر شیوۀ زندگی اقتصادی مردم از کشاورزی و دامداری به صنعت و ... این زمینها بدون استفاده و بایر مانده است. گاهاً دیده می شود بعضی از مردم کم درآمد و فقیر دارای زمینهای وقفی زیادی هستند اما بدلیل خشک شدن قنات و یا نداشتن آب کافی توانایی استفاده از این زمینها را ندارند. تکلیف چیست؟ بالاخره تا کی این زمینها بایستی به این وضعیت باقی بماند؟ تکلیف چیست؟ آیا فروش این زمینها و راه انداختن کسب و کار از پول آنها مصداق تبدیل به احسن میباشد یا خیر؟

هوالعلیم


چنانچه هیچ راهی برای عمران و احیاء آنها وجود ندارد می توان آنها را فروخت و با پول آنها دوباره چیزی را وقف نمود و استفاده کرد.

پرسش: مناط در وقف در قرائت حمد

کد: 1834گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام . آیا در نماز هنگام خواندن حمد و سوره ، مناط در وقف، نفس تازه کردن است یا مکث کردن و لو نفس را تازه نکند ؟

هوالعلیم

خیر نفس کشیدن معیار نیست.