صوتهای مربوط به احاطه وجودی

تعداد: 18مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به احاطه وجودی

تعداد: 1
پرسش: مقصود از حضور خداوند

کد: 2112گروه: حکمت وفلسفه
به نام خدا.
با عرض سلام مثلا فلان شخصي بر اثر رياضت در راه خدا و يا ارتباط با اجنّه از درون خانه اي كه مثلا در فاصله 2 كيلومتري او هست آگاهي دارد كه چه خبر است. يقينآ اين علم شخص هست در آن خانه نه خود وجود شخص.
حالا بلا تشبيه سؤال اصلي من اين است:
الف آيا وجود خدا در كنار من و شماست يا علم و قدرت او؟
ب اگر وجود خداست طبق يكي از آيات قران كه قوم حضرت موسي اصرار دارند كه بايد خدا را ببينند و خدا هم در كنار كوه جلوه اي از خود نشان ميدهد و همه ميميرند. آيا پس آن حضور با اين حضور چه فرقي دارد.
هوالعلیم
مثالی که دربارۀ علم شخصی زدید به صورت مثالی او باز می گردد که در خانۀ آن فرد حضور دارد نه حضور جسمانی و در مورد علم پروردگار حضور تجرّدی او می باشد.