پرسش و پاسخ های مربوط به معجزه

تعداد: 2
پرسش: حقیقت معجزه

کد: 2192گروه: حکمت وفلسفه
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
منظور حضرت علامه از اينكه ميفرمايند ما خلاف عادت را معجزه ميدانيم ولي همه چيز معجزه است چيست؟باتشکر.
هوالعلیم
یعنی اگر معجزه عبارت از استناد یک فعل به عالم ما وراء طبیعت باشد، دیگر همهی اشیاء به واسطهی استناد به عالم ربوبی، تفاوتی با معجزهی اصطلاحی نخواهند داشت.
پرسش: حقانیت قران

کد: 2036گروه: اعتقادات
با سلام با توجه به اینکه اصل وجودی قران حقیقت تمام است باز در مقابل شبهاتی همانند اینکه چگونه به حقیقت معجزه بودن این کتاب مقدس و تحریف نشدن ان پی ببریم و از این گونه سؤالات و شبهات خلاص شویم خواستار کمک وبیان برهانات جدی شما را خواستاریم.
هو العلیم
در این باره باید به کتبی که دراین زمینه تألیف شده است مراجعه کرده . کتاب افق وحی از این حقیر تا حدودی پاسخ شما را خواهد داد.