پرسش و پاسخ های مربوط به وقت نماز صبح

تعداد: 3
پرسش: وقت نماز صبح

کد: 1860گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام و عرض ادب آیا این که گفته می شود نماز صبح را نسبت به هنگام اذان قدری دیرتر بخوانید صحیح است؟ اگر اینطور است به چه مقدار؟ با تشکر

هوالعلیم

همان موقع اذان کافی است.

پرسش: حکم خواندن نماز پیش از وقت

کد: 1768گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم اگر کسی یقین کند موقع نماز صبح است و نماز خود را بخواند و بعد متوجه شود زودتر از وقت نماز ، نماز خوانده است آیا باید نماز خود را دوباره بخواند؟

هوالعلیم


بلی باید دوباره بخواند.

پرسش: اوقات نماز و افطار روزه

کد: 1745گروه: احکام
با سلام .
1 موقع نماز ظهر اول اذان است یا باید بگذاریم اذان تمام شود؟
2 موقع اذان صبح دقیقاً چه موقع است؟
3 برای خوردن افطاری باید بگذاریم اذان تمام شود یا موقع اللَه اکبر افطارمان را باز کنیم.

هوالعلیم

1
اوّل اذان
2
وقتی که فجر صادق طلوع کند.
3
اوّل شروع اذان نیز می توان افطار کرد.