پرسش و پاسخ های مربوط به فعالیت در بسیج

تعداد: 1
پرسش: فعالیت در بسیج

کد: 1948گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام من در بسیج دانشگاه فعالیت می کنم. از طرفی این اعتقاد را دارم که بسیج در حال حاضر بسیار بی راهه رفته و حتی ما می بینیم که در خیلی از موارد خود بسیج ترویج فساد میکند. حال می خواستم ببینم که فعالیت من در این تشکل چه حکمی دارد؟

هوالعیم


انسان موظّف است به یقین خود عمل نماید.