پرسش و پاسخ های مربوط به دوست پسر

تعداد: 2
پرسش: تربیت فرزند

کد: 1999گروه: تربیتی
بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
آيا با عمل حرام ميشود جلوگيري از حرام بدتر از آن را كرد؟(به خصوص در تربيت بچه ها.مثلا بگذاریم بچه فیلم ببیند تا سراغ دوست پسر نرود)
باتشکر فراوان.

هو العلیم

اگر در فیلم مفسده باشد جائز نیست.

پرسش: انتخاب دوست دختر یا پسر بجای ازدواج

کد: 1954گروه: اجتماعی
آيا كسي كه قادر به ازدواج نيست از طرف پدر و مادر، داشتن دوست دختر براي او اشكال دارد.اگر ممكن است كمي توضيح دهيد

هوالعلیم


گرچه ازدواج موقت (نه دوست پسر یا دختر ) برای چنین مواردی و مشابه آن تشریع شده است ولی باید توجه داشت که در بسیاری از موارد خصوصاً در جامعه کنونی بسیار محتمل است که انسان به عواقب و تبعات پیش بینی نشده مبتلی گردد پس باید در این موارد به شرائط سهل تری برای ازدواج دائم ملتزم شوید.