پرسش و پاسخ های مربوط به ذراری رسول الله

تعداد: 1
پرسش: نسبت شخص سید به اولاد و ذراری رسول الله

کد: 2266گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
) آيا افرادي كه مادرشان سيد هستند جزء ذراري رسول اللَه محسوب ميشوند و بايد همان احترامي كه به افرادي كه پدرشان سيد هستند نسبت به آنها داشت؟ و فقط خمس به آنها تعلق نمي گيرد و از نظر احترام گذاشتن يكي است؟ 2) آيا اين احترام را نسبت به نسلشان هم بايد رعايت كرد؟ مثلا اگر كسي مادربرزگش يا بالاتر سيد باشد(چه پدري چه مادري) بايد احترام فرزند رسول اللَه بودن را به او گذاشت؟باتشکر فراوان.
هوالعلیم
1ـ البته با سیّد متفاوت هستند، ولی باز از اولاد رسول اللَه محسوب میشوند.
2ـ بله.