صوتهای مربوط به عالم برزخ

تعداد: 23مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به عالم برزخ

تعداد: 4
پرسش: کیفیت رشد معنوی حیوانات

کد: 2299گروه: متفرقه
سلام علیکم با توجه به این آیه قران که ( ... ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ...) و مطالبی که مرحوم علّامه طهرانی در کتاب معاد شناسی ذکر فرموده اند ، میزان رشد معنوی و سیر صعودی حیوانات چقدر است ؟ ایا مراتب رشد آنها با انسان ها یکی است ؟
هوالعلیم
آنها در مرحله مثال و برزخ رشد می کنند نه بیشتر.
پرسش: نظام وحدانی عالم

کد: 2125گروه: حکمت وفلسفه
در مورد مطلب مرحوم حداد ( رحمه اللَه ) در روح مجرد در مورد فنای در گاو و پی بردن به نظام وحدانی عالم قدری توضیح دهید ؟
هوالعلیم
این مسئله در همانجا توضیح داده شده است . مجملاً اینکه از آنجا که بین جمیع موجودات در عالم وجود ربط و تعلّق وثیق وجود دارد و یک نظام واحد بر همه حوادث و قضایا در عالم کثرت حاکم و ساری است. اطلاع بر قالب برزخی و مثالی یک شیء مثلاً حیوان ممکن است انسان را به حوادث وپدیده های دیگری که مرتبط با این قالب مثالی است راهنمائی کند و این مسئله اختصاص به گاو ندارد بلکه در همه اشیاء ساری و جاری است.
پرسش: مجازات مومنین

کد: 2085گروه: اعتقادات
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم معادشناسی ج3 ص 239: " اگر مومن نیز کردارش ناپسند باشد، در برزخ گوشمالی خواهد شد". 1 منظور از کردار ناپسند برای مومن چیست؟ 2 آیا چه با عناد و چه بی عناد هر دو منظور است؟ 3 آیا مومن، باعناد هم کار ناپسند میکند؟ 4 شرک خفی(موثر دانستن اسباب و علل و غفلت از مسبب الاسباب) هم جزء کردار ناپسند مومن است؟ لطفا بنده را در این مسائل روشن بفرمایید.
با تشکر فراوان
هوالعلیم
کردار ناپسند یعنی عملی که برخلاف رضای خدا باشد حال هر چه می خواهد باشد.
پرسش: سیر تکاملی انسان در عالم برزخ

کد: 2050 گروه: اعتقادات
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم چطور امام میفرمایند: که شفاعت ما مربوط به قیامت است و من از برزخ شما میترسم. امامی که حتی در این دنیا شفیع ما هستند و ایشانند که به ما کمک میکنند که در راه عبودیت قدم برداریم. چطور در برزخ شفیع ما نیستند؟ منظور حضرت چیست؟ آیا واقعا در برزخ شفیع ما نیستند و مارا کمک نمیکنند؟ لطفا توضیح بفرمایید.
با تشکر فراوان
هوالعلیم
منظور اینست که در برزخ سیری را که در دنیا به خلاف طیّ کرده باید جبران کند و بدین لحاظ متحمّل سختی هائی خواهد شد.