موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به نماز غفیله

تعداد: 3
پرسش: نماز غفیله

کد: 1849گروه: احکام
سلام علیکم. 1 وقت نماز غفیله تا کی است؟ 2 اگر کسی نماز مغرب و عشا را 2 یا 3 ساعت بعد از اذان بخواند می تواند نماز غفیله را بین آنها بخواند؟ 3 فضیلت نماز غفیله چیست؟

هوالعلیم


میتواند بخواند.

پرسش: نماز غفیله

کد: 1848گروه: احکام
سلام علیکم نظر حضرتعالی در مورد نماز غفیله چیست؟ آیا خواندن این نماز نیاز به دستور خاص دارد؟ و آیا خواندن این نماز بجای نافله مغرب حساب می شود یا دو نماز نافله را نیز باید خواند؟

هو العالم

اشکالی ندارد ولی بجای نافله مغرب حساب نمی شود.

پرسش: نماز غفیله

کد: 1846گروه: احکام
آيا نماز غفيله را هر روز بايد خواند یا یک بار بخوانيم كافي است و هر حاجتي بخواهيم بر آورده ميشود يا نه؟

هوالعلیم

تکرار آن ضرری ندارد.