پرسش و پاسخ های مربوط به مشکلات همسرداری

تعداد: 2
پرسش: مشکلات همسرداری

کد: 2025گروه: تربیتی
با سلام و تشکر من 7 سال است که ازدواج کردم علی رغم مشکلاتی که دارم اصلا علاقه ای به همسرم ندارم ولی هر آنچه وظیفۀ یک زن در قبال شوهرش است اعم از تمکین عام و خاص و حتی محبت هایی که وظیفه ام نیست بی منت انجام میدهم و حفظ ظاهر میکنم اما اصلا میل و رغبتی به زندگی با ایشان ندارم و فقط وفقط برای رضای خدا و قرب اوست که ادامه میدهم حال سؤالم اینست:
1 اگر اینطور ادامه بدهم و بمیرم خداوند مرا عذاب نمیکند به خاطر نفاقی که در عمل و قلبم هست؟
2 خسر الدنیا و الآخره نمیشوم؟
3 جدا شوم بهتر است یا خدا اینگونه از من راضیست؟
هوالعلیم
إن شاءاللَه خداوند از شما راضی و خشنود خواهد بود.
پرسش: مشکلات همسر

کد: 2024گروه: تربیتی
با سلام
من همسری دارم که همه اش ناله می کند و از زمین و زمان و دنیا ناراحت است ؛ انگار همه غمهای عالم را دارد و این حالت اعصاب من را به هم ریخته و زندگی را برای من تلخ کرده است. من چه کنم و او چه کند؟
هوالعلیم
باید به اطلاعات و فهم ایشان اضافه شود.