پرسش و پاسخ های مربوط به تصویر انسان

تعداد: 1
پرسش: کراهت داشتن تصویر انسان یا حیوان بر روی لباس

کد: 1820گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1)آيا بودن تصوير نقاشي انسان يا حيوان(حالا چه به صورت تصويري طبيعي يا كارتوني) روي لباس كراهت دارد؟2)آيا در همه حال(چه نماز چه غير آن) كراهت دارد؟شكرا جزيلا.باتشكر فراوان.

هوالعلیم

1ـ بلی.
2ـ بلی.