پرسش و پاسخ های مربوط به یادگیری زبان انگلیسی

تعداد: 1
پرسش: یادگیری زبان انگلیسی

کد: 2270گروه: متفرقه
بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
آيا ياد گرفتن زبان خارجه مخصوصا انگليسي ايرادي و يا تاثير سوئي دارد؟چون عده اي با اشاره به اينكه زبان انگليسي زبان بهائم است مطالبي در مورد تاثير سوء آن ذكر ميكنند.
ان شاء اللَه در سلامت كامل باشيد.
هوالعلیم
اشکالی ندارد .