پرسش و پاسخ های مربوط به تکامل انسان

تعداد: 1
پرسش: سیر تکاملی انسان در عالم برزخ

کد: 2050گروه: اعتقادات
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم چطور امام میفرمایند: که شفاعت ما مربوط به قیامت است و من از برزخ شما میترسم. امامی که حتی در این دنیا شفیع ما هستند و ایشانند که به ما کمک میکنند که در راه عبودیت قدم برداریم. چطور در برزخ شفیع ما نیستند؟ منظور حضرت چیست؟ آیا واقعا در برزخ شفیع ما نیستند و مارا کمک نمیکنند؟ لطفا توضیح بفرمایید.
با تشکر فراوان
هوالعلیم
منظور اینست که در برزخ سیری را که در دنیا به خلاف طیّ کرده باید جبران کند و بدین لحاظ متحمّل سختی هائی خواهد شد.