پرسش و پاسخ های مربوط به رقصیدن

تعداد: 1
پرسش: رقصیدن در مجالس عروسی و کف زدن در مجالس اهل بیت

کد: 2152گروه: آداب مجالس
بسم اللَه الرحمن الرحیم. سلام علیکم . امام صادق علیه السلام در طی حدیث شریف خود کف زدن را از عادات قوم لوط برشمرده اند، طبق این فرمایش کف زدن در مجالس ائمه و به کل در محافل مؤمنین چه توجیهی می یابد؟ و آیا رقص که طبق فرمایش بزرگان از امور لغو محسوب می شود، برای سالک که باید حدالمقدور از این امور اجتناب ورزد جایز می باشد؟ آیا این مسائل در محافل ائمه و بخصوص در بین عیالات ایشان هم در آن زمان وجود داشته است یا خیر؟ لطفاً شبهۀ این حقیر را در این دو مسئله که بشدت از آنها بیزارم رفع نمائید. متشکرم.
هوالعلیم
در مورد سؤال اول عرض می شود: در مجالس ائمه علیهم السلام خلاف شئون مجلس می باشد و نباید انجام شود. و اما در سایر مجالس مثل عروسی اشکالی ندارد و در زمان ائمّه هم چنین بوده است. و رقص در مجالس عروسی چنانچه موجب تحریک نشود و از حدّ عادی تجاوز نکند مانعی ندارد.