موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به نماز مستحبی

تعداد: 1
پرسش: نیت نمار مستحبی برای اموات

کد: 1854گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1)براي اينكه ثوابي به ميتي برسانيم (حال چه فرد معمولي چه اولياي الهي چه امامزاده ها) بهتر است چگونه نيت كنيم ؟ مثلاً قرآني كه ميخوانيم بگوييم ثواب آن هديه به روح آن ميت ؟ يا از طرف ميت نيابتاً به روح رسول اللَه صلي اللَه عليه و آله ؟ يا به نحو ديگري ؟ چگونه بهتر است ؟
2)آيا مي شود ثواب ذكر گفتني و همچنين انفاقي را به مرده اي هديه كرد ؟ بهتر است در نيت خود چه چيزي را مد نظر داشته باشيم؟شكراً جزيلا.

هوالعلیم

هر قسم که نیت کنید خوب است
2 در ذکر فقط خدا را مد نظر قرار دهید.