پرسش و پاسخ های مربوط به شست میت،شستم خبردار شد

تعداد: 1
پرسش: گرفتن شست میت

کد: 2231گروه: متفرقه
با سلام لطفا در مورد گرفتن شصت ميّت در رويا و اخبار او از عوالم فوق طبيعت از لحاظ عقل و شرع توضيح بفرماييد؟ نه تنها حكاياتي از افواه مردم در اين مورد شنيده مي شود و امثال دائره نظير «شستم خبردار شد» و«شستت محكم» هم مويد اين معني مي باشد بلكه از علماي اعلام نيز نمونه هايي نقل شده است از جمله علامه طهراني در توحيد علمي و عيني صفحه 20 به نقل از علامه آقا بزرگ طهراني و گرفتن شست آقا سيد احمد كربلايي طهراني و حكايت 124 (سلطنت حسين عليه السلام در عالم ديگر) داستان هاي شگفت انگيز جناب دستغيب و ...
هوالعلیم
این مسئله در بین عوام مشهور است و مستند شرعی ندارد.