پرسش و پاسخ های مربوط به حرم ائمه

تعداد: 2
پرسش: نماز جماعت

کد: 1877گروه: احکام
با توجه به اینکه بزرگان موافق نبودند که بیش از یک نماز واجب توسط امام جماعتهای مختلف در حرم ائمه علیهم السلام و همینطور حرم حضرت معصومه علیها السلام خوانده شود (یعنی چندین نماز صبح نخوانند یا نمازهای واجب دیگر )،با توجه به این مسئله اگر ما زمانی به حرم رسیدیم که در حال خواندن نماز واجب برای غیر از دفعه اول و برای دفعه چندم بودند، آیا بهتر است که به آنها اقتدا نکنیم؟لطفا وظیفه ما و آنچه که افضل است را بفرمایید. باتشکر فراوان .

هوالعلیم


به همان نماز اقتدا کنید.

پرسش: قبله

کد: 1801گروه: احکام
آیا رو به حرم ائمه می شود نماز خواند .؟

هو العالم

نماز رو به حرم ائمّه علیهم السّلام حرام است، فقط رو به قبله صحیح می باشد.