دروس مربوط به بلوغ دختران

تعداد: 15
سریال: 2
جلسه 2
سریال: 2
جلسه 2
سریال: 2
جلسه 2
سریال: 2
جلسه 2
سریال: 2
جلسه 2
سریال: 2
جلسه 2
سریال: 2
جلسه 2
سریال: 2
جلسه 2
مشاهده بیشتر...

صوتهای مربوط به بلوغ دختران

تعداد: 15مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به بلوغ دختران

تعداد: 1
پرسش: بلوغ دختران

کد: 1998گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام و احترام خدمت استاد گرامی، حضرت آية اللَه حاج سيد محمد محسن حسيني طهراني
در این مورد که سن تکلیف دختران13 سال تمام است. از لحاظ تکالیف فردی مانند نماز و روزه درست، اما از لحاظ حجاب هم لطفا توضیح بفرمایید. اگر از لحاظ حجاب هم تکلیف همان سن13 سالگی باشد در مورد برخی افراد در اجتماع مفسده ایجاد نمی شود؟ تشکر و التماس دعا.

هوالعلیم

باید والدین نسبت به حجاب دختران اهتمام داشته باشند! مسئله ترتّب عقاب بر فعلی از افعال یک مطلب است، مسئله الزام بر حجاب مطلب دیگری است.