پرسش و پاسخ های مربوط به جشن تولد

تعداد: 2
پرسش: بزرگداشت تولد

کد: 2147گروه: آداب مجالس

بسم اللَه الرحمن الرحیم.

سلام علیکم ورحمةاللَه وبرکاته.

با توجه به اعتباری وباطل بودن رسم بزرگداشت تولد ،آیا اگر به خاطر تبریک نگفتن تولد والدین_وخواهر وبرادر_موجب رنجش خاطر وشکستن دل آنها شویم،مخالف رضای پروردگار رفتار کرده ایم

هوالعلیم

اشکالی در تبریک گفتن نیست.

پرسش: جشن تولد

کد: 2000گروه: احکام
با سلام و خسته نباشيد
حکم تولد گرفتن براي فرزند چیست؟ آیا حرام است؟
خداوند به من امسال پسري هديه کرده ولي همسرم اجازه تولد گرفتن نمي دهد .
با تشکر

هوالعلیم

جشن تولّد باید برای امام باشد.