موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به مبطلات نماز

تعداد: 1
پرسش: وضعیت نماز انسان در صورت جهل نسبت به مبطلات نماز

کد: 1858گروه: احکام
با عرض سلام و خسته نباشید،اگر انسانی حکم شرعی موضوعی را در رابطه با نماز نمی دانسته، مثلا جایی واجب بوده غسل کند و او نمی دانسته و بدون غسل نماز خوانده است، آیا تمامی نمازهایی که با عدم آگاهی از حکم شرعی خوانده باطل می شود و باید قضا کند؟

هوالعلیم

باید قضاء کند.