پرسش و پاسخ های مربوط به بیماری

تعداد: 1
پرسش: سوالاتی درباره امام زمان

کد: 2047گروه: اعتقادات
با سلام آیا وجود مبارک امام زمان عج اللَه تعالی فرجه دچار بیماری میشوند ؟ آیا برای درمان ایشان به پزشک مراجعه میکنند یا به نحو دیگری خود را درمان مینمایند؟
هوالعلیم
ما اطّلاعی در این امور نداریم آن کسی که 1300 سال در قید حیات است قطعاً با داروهائی که ما مصرف می کنیم نخواهد بود.