پرسش و پاسخ های مربوط به تغییر کاربری موقوفات

تعداد: 1
پرسش: تغییر کاربری موقوفات

کد: 1939گروه: احکام
محضر مبارک حضرت آیت اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی (حفظه اللَه)
با عرض سلام و ارادت
در شهر گرمه زمین های زیادی اعم از زراعتی و غیر زراعتی وجود دارد که وقف اولاد می باشد. حال در اثر گذشت زمان و تغییر شیوۀ زندگی اقتصادی مردم از کشاورزی و دامداری به صنعت و ... این زمینها بدون استفاده و بایر مانده است. گاهاً دیده می شود بعضی از مردم کم درآمد و فقیر دارای زمینهای وقفی زیادی هستند اما بدلیل خشک شدن قنات و یا نداشتن آب کافی توانایی استفاده از این زمینها را ندارند. تکلیف چیست؟ بالاخره تا کی این زمینها بایستی به این وضعیت باقی بماند؟ تکلیف چیست؟ آیا فروش این زمینها و راه انداختن کسب و کار از پول آنها مصداق تبدیل به احسن میباشد یا خیر؟

هوالعلیم


چنانچه هیچ راهی برای عمران و احیاء آنها وجود ندارد می توان آنها را فروخت و با پول آنها دوباره چیزی را وقف نمود و استفاده کرد.