پرسش و پاسخ های مربوط به ختنه

تعداد: 1
پرسش: تعیین جنسیت طفل در سونوگرافی

کد: 1995گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحيم.
با سلام.
آيا سؤال كردن از جنسيت جنين در سونوگرافي اشكال دارد ؟
ما از عنايات خدا داريم صاحب فرزند ميشويم .آيا شما زحمت انتخاب نام را ميكشيد يا ما انتخاب كنيم ؟
ما نمي خواهيم شما را به زحمت بيندازيم درمورد اذان و اقامه خدمت شما برسيم ؟
اگر پسر باشد كي بايد ان را ختنه كرد ؟
ايا گرفتن مراسمي مانند هفته و ... اشكال دارد ؟
چه مسائلي به نفع ما و ايشان است ؟

هوالعلیم

1 خیر
2 پدر بر انتخاب اسم ولایت دارد،مناسب خود شما اسمی مناسب اختیار کنید.
3 اشکالی ندارد.
4 از روز هفتم به بعد اشکالی ندارد.
5 لزومی بر مراسم نیست.