صوتهای مربوط به فرزند

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به فرزند

تعداد: 2
پرسش: نحوه برخورد مادر با فرزند پسر

کد: 2002گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم مادر تا چه سنی میتواند فرزند پسر خود را ببوسد یا در آغوش بگیرد؟ و آیا کلا منعی نیست؟ لباس مادر چگونه باشد با وجود پسر بچه در منزل؟ میشود لباس آستین کوتاه پوشید؟ آرایش کردن اشکال ندارد برای همسر با اینکه پسر بچه داریم؟ از چه سنی اشکال دارد؟

هوالعلیم


تا آخر عمر و مسائلی که مطرح شد اشکال ندارد.

پرسش: جشن تولد

کد: 2000گروه: احکام
با سلام و خسته نباشيد
حکم تولد گرفتن براي فرزند چیست؟ آیا حرام است؟
خداوند به من امسال پسري هديه کرده ولي همسرم اجازه تولد گرفتن نمي دهد .
با تشکر

هوالعلیم

جشن تولّد باید برای امام باشد.